Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, musi poddać się badaniom wstępnym, kontrolnym a także okresowym badaniom pracowniczym. Lekarz medycyny pracy przeprowadza te badania, zaś pracodawca musi wydać skierowania oraz pokryć koszty. 

Kiedy należy udać się do lekarza medycyny pracy? 

Zadaniem, które stoi przed lekarzami medycyny pracy jest badanie oraz kontrola wszystkich pracowników, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Lekarz medycyny pracy podpisuje dokumenty świadczące o tym, że pracownik nie ma jakichkolwiek przeciwskazań≤ by móc być zatrudnionym na konkretnej posadzie. Kolejnym obowiązkiem lekarza medycyny pracy jest wykrywanie potencjalnych zagrożeń, które mogą wiązać się z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku. Należy pamiętać, że obowiązkami związanymi z badaniami kontrolnymi obarczeni są po równo pracodawca jak też pracownik. Art. 211 pkt.5 Kodeksu Pracy jasno wskazuje, że pracownik musi poddać się badaniom wstępnym, kontrolnym, okresowym oraz zleconym u lekarza medycyny pracy. Medycyna pracy dotyczy również stażystów, którzy muszą przejść badania lekarskie przed podjęciem stażu. 

Co jaki czas należy przeprowadzać badania medycyny pracy? 

Należy wiedzieć, że zawsze jest to sprawa indywidualna, gdyż nie ma nigdzie nakreślonych terminów badań oraz co jaki czas, powinny się one odbywać. Prawo Pracy jednak nakreśla ogólne zasady, które dot. przeprowadzania badań, w świetle których pracownik powinien przeprowadzać badania co 2 lata, jeśli jest narażony na szkodliwe warunki wiążące się z substancjami szkodliwymi, wchłanianymi przez układ oddechowy, co 3 lata, jeśli w miejscu zatrudnienia panuje mikroklimat, co 4 lata jeśli pracownik pracuje przed monitorem komputera, zaś co 5 lat, w każdym innym przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *