Medycyna, specjalizacje, podział


Medycyna (łac. medicina) jest szeroko pojętą gałęzią nauki związaną z człowiekiem, jego budową anatomiczną, funkcjonowaniem fizjologicznymi i chorobami których doświadcza. Jest to tak obszerna dziedzina wiedzy, że musi bać podzielona na szereg specjalizacji.

Dziedziny medycyny

 • alergologia
  rozpoznawanie i leczenie schorzeń związanych z uczuleniami zwłaszcza o podłożu immunologiczny.
 • chirurgia
  dziedzina zajmująca się leczeniem operacyjnym.
 • epidemiologia
  nauka o występowaniu chorób wśród populacji, dane statystyczne, sposoby zapobiegawcze.
 • dermatologia i wenerologia
  dział zajmujący się chorobami skórnymi i wenerycznymi.
 • diabetologia
  leczenie cukrzycy, insulinooporności i otyłości.
 • endokrynologia
  zajmuje się budową i leczeniem narządów wydzielania wewnątrznego.
 • farmakologia
  nauka o lekach i ich działaniu.
 • gastroenterologia
  nauka zajmująca się budową i chorobami przewodu pokarmowego.
 • ginekologia i położnictwo
  leczenie i profilaktyka chorób żeńskiego układu płciowego. Położnictwo natomiast zajmuje się fizjologią ciąży, porodu i połogu.
 • kardiologia
  dziedzina zajmująca się schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.
 • neonatologia i pediatria
  diagnostyka i leczenie chorób dzieci w okresie prenatalnym i noworodkowym. Pediatria leczy i opiekuje się pacjentami w wieku dziecięcym.
 • okulistyka
  diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób oczu.
 • onkologia
  rozpoznawanie i leczenie chorób nowotworowych.
 • pulmonologia
  diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób układu oddechowego.
 • psychiatria
  badanie, leczenie i profilaktyka zaburzeń i chorób psychicznych.
 • seksuologia
  dziedzina zajmująca się seksualnością człowieka w aspekcie psychicznym i fizycznym.
 • stomatologia
  funkcjonowanie i patologia zębów i jamy ustnej.

Wyżej wymienione dziedziny w wielu wypadkach dzielą się na jeszcze mniejsze, a tempo rozwoju medycyny wymusi w przyszłości jeszcze bardziej szczegółowy podział.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *